naučni skup održan na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 05. i 06. 12. 2019. godine